ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Zielona Góra zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony - Biuletynu Informacji Publicznej - na zasadach częściowo zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zielonagora.pl/
Zapewnienie dotyczy w szczególności ograniczania stosowania plików PDF, DOC itp. i osadzania tekstów bezpośrednio w redagowanych blokach informacyjnych Biuletynu Informacji Publicznej. Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.
Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej ( po skanowaniu/OCR)
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Poniżej link do informacji o dostępności tłumacza języka migowego
W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów  Urzędu Miasta Zielona Góra, prosimy o kontakt z
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA
- Krzysztof Woźniak
ul. Długa 13
tel / fax    68 / 45 29 883
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-05
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi.
 
Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Urząd Miasta Zielona Góra - Budynek główny, ul.Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
 
Do budynku prowadzi wejście od al. Podgórnej z poziomu chodnika. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Interesant jest przyjmowany w nowoczesnej sali pozbawionej barier, przez co istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Załatwianie sprawy w jednym miejscu pozwala na skrócenie czasu obsługi interesanta.
W budynku jest winda z oznakowaniem w alfabecie brajla. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej budynku w tym sala konferencyjna na 8 piętrze. Sala konferencyjna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Brak toalety dla osób Niepełnosprawnych.
 Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-05 13:13:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-05 13:13:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 11:01:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »