ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa z przebudową hali usługowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z rozbudową infrastruktury technicznej”, realizowanego na dz. nr ewid. 232/5, 232/6, 232/7, 232/28 obr. 0012 w Zielonej Górze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-10-03 10:42:32 przez Maciej Kościelniak

Akapit nr - brak tytułu

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
„Rozbudowa z przebudową hali usługowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z rozbudową infrastruktury technicznej”, realizowanego na dz. nr ewid. 232/5, 232/6, 232/7, 232/28 obr. 0012 w Zielonej Górze
 
  1. Decyzja została wydana dla RADON Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 2B.
  2. Informacje o podjętej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod numerem 226/2023.
  3. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze (pok. 109, w godz. 830-1600 w poniedziałki, 830-1530 od wtorku do czwartku i 830-1500 w piątki).
  4. Na podstawie art. 111 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  5. Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra na okres 14 dni, tj. w terminie: 3.10.2023 r. – 17.10.2023 r. (treść dostępna poniżej)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony