ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej – ul. Kętrzyńskiej w zakresie budowy obiektu obsługi uczestników ruchu (parkingu Park and Ride) realizowanego na dz. nr ewid. 876/1, 876/3, 876/5, 876/7, 230/33 obr. 0043 w Zielonej Górze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-28 13:33:49 przez Maciej Kościelniak

Akapit nr - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej – ul. Kętrzyńskiej w zakresie budowy obiektu obsługi uczestników ruchu (parkingu Park and Ride) realizowanego na dz. nr ewid. 876/1, 876/3, 876/5, 876/7, 230/33 obr. 0043 w Zielonej Górze, na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 19 października 2023 r. Materiały dotyczące postępowania dostępne są do wglądu w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra (pok. 109 budynku przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze) w godz. 830-1600 w poniedziałki, 830-1530 od wtorku do czwartku i 830-1500 w piątki.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja, o której treści strony zostaną powiadomione.
« powrót do poprzedniej strony