ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zrealizowane inwestycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zrealizowane inwestycje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadanie (1) pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi” – Miasto
Zadanie (2) pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Aglomeracyjnej i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze” – ZWiK
Umowa: nr DI-BI.272.1.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Termin realizacji:
 • z 01 sierpnia 2018 r. na 30 października 2018 r.
 • z 30 października 2018 r. na 27 lutego 2019 r.
 • z 27 lutego 2019 r. na 31 maja 2019 r.
  Wynagrodzenie: 31 962 555,07 zł, w tym:
 • Miasto – 29 735 268,21 zł brutto
 • ZWiK – 2 227 286,86 zł brutto
   
  Wydłużenie terminu realizacji umowy podyktowane było następującymi okolicznościami:
 • zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia [w tym: konieczność rozbiórki schronu betonowego z czasów II Wojny Światowej kolidującego z wykonaniem robót drogowych; konieczność rozbiórki istniejącego przepustu betonowego kolidującego z wykonaniem robót drogowych; konieczność wymiany gruntu z uwagi na zalegający gruz w ciągu ul. Zjednoczenia; konieczność rozbiórki obiektu mostowego kolidującego z budową kanalizacji deszczowej; konieczność obniżenia kanalizacji teletechnicznej sieci ORANGE, konieczność zmiany technologii wykonania kanalizacji deszczowej na metodę bezwykopową – mikrotuneling (odcinek nr 1); konieczność zmiany umocnienia skarp i dna Kanału Łącza, jak również zmiany pochylenia skarp; konieczność wzmocnienia ścian istniejącej komory K2 w ul. Zjednoczenia; wystąpienie odmiennych warunków gruntowych w ciągu ul. Dworcowej skutkujących koniecznością wymiany gruntu; wystąpienie kolizji z kanalizacją ogólnospławną Æ 800 na rondzie Anny Borchers skutkująca realizację robót dodatkowych oraz prowadząca do konieczności zmiany technologii wykonania kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową – mikrotuneling (odcinek nr 2)];  
 • prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia [w tym: wstrzymanie prac przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z odkryciem reliktów ceglanego kolektora kanalizacyjnego podczas prowadzenia robót ziemnych na terenie działki nr 144/2 w obrębie 19 – ul. Gen. Dąbrowskiego];
 • wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej inwestycji [w tym: brak możliwości przejęcia/rozbiórki budynków; wystąpienie kolizji z liniami elektroenergetycznymi; wystąpienie kolizji z istniejącym oświetleniem drogowym; wystąpienie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z kanalizacją ogólnospławną fi 800mm i istniejącym drenażem na pierścieniu ronda Anny Borchers; zmiana przebiegu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpięcie do studni D24; wystąpienie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą kanalizacją kamionkową ogólnospławną na ul. Stefana Batorego; wystąpienie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z gazociągiem na ul. Stefana Batorego];
 • wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi [w tym: w miesiącu styczniu 2019 r. wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. opady deszczu i śniegu oraz ujemne temperatury, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlanej].
   
   
  Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2018 r. - w załącznikach.
   
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-20 08:42:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-22 07:40:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-27 13:33:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »