ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Funduszy Europejskich (FE)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Funduszy Europejskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

ul. Stary Rynek 1, II piętro (Ratusz – wejście A)
65-067 Zielona Góra
 
Sekretariat Wydziału 
Patrycja Bączkowska
tel. 68 47 83 290, faks (+48) 68 47 83 298
 
Iwona Skowrońska - Zastępca naczelnika Wydziału
tel. (+48) 68 47 83 291
 
Czesław Fiedorowicz – główny specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. EWT
tel. 68 45 64 955,
 

Referat  projektów i współpracy zagranicznej
 
 Monika Roszak – inspektor – tel. 68 47 83 294,
Anna Siemaszko – główny specjalista – tel. 68 47 83 295,
Rafał Jaworski – podinspektor – tel. 68 47 83 296,
Wiesław Jendraszyk – inspektor – tel. 68 47 83 297,
 

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dominika Iwan – kierownik Biura ZIT – tel. 68 47 83 292,
Anna Adamska – inspektor – tel. 68 47 83 293,
Daria Śliwińska – Pawlak – główny specjalista – tel. 693 890 589,
Katarzyna Makarska - podinspektor - tel. 68 47 83 293,
 
 
Do głównego zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich należy realizacja
- zadań własnych miasta w zakresie inicjowania, koordynacji i monitorowania działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów oraz współpraca z miastami partnerskimi
i bliźniaczymi – Referat projektów i współpracy zagranicznej
- zadań dotyczących obsługi Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanych Inwestycji   Terytorialnych na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO – Lubuskie 2020 z dnia 3 sierpnia 2015 r. – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 
 
 
Do głównych zadań Referatu projektów i współpracy zagranicznej należy:

1) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
2) współpraca z k.o.u. w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz rozliczaniu realizowanych projektów;
3) pomoc innym instytucjom miejskim oraz organizacjom pozarządowym w aplikowaniu
o środki unijne oraz konsultowanie propozycji projektów przedstawianych przez k.o.u.
i miejskie jednostki organizacyjne na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu;
3a) realizowanie zadań wynikających z odrębnego zarządzenia regulującego zasady wdrażania funduszy;
4) organizowanie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie inicjowania i realizacji projektów i innych wspólnych przedsięwzięć;
5) wspieranie zadań dotyczących polityki regionalnej, rozwoju lokalnego oraz integracji europejskiej;
6) udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania
i rozliczania projektów;
7) prowadzenie merytorycznej pomocy dla pracowników urzędu w zakresie aplikowania
i realizacji projektów europejskich;
8) prowadzenie obsługi zespołu ds. pozyskiwania środków Unii Europejskiej;
9) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 
 
Do głównych zadań Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy:
 1. przygotowanie, monitorowanie i aktualizacja Strategii ZIT MOF Zielonej Góry oraz  prowadzenie konsultacji społecznych Strategii ZIT MOF Zielonej Góry;
 2.  wybór projektów w trybie konkursowym, w tym udział w opracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów przez IZ RPO uwzględniających zapisy RPO-L2020, ocena specyficzna projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP), zatwierdzenie listy ocenionych projektów do dofinansowania wspólnie z IZ RPO, udzielanie informacji dotyczących zasad i kryteriów wyboru projektów;
 3. wybór projektów w trybie pozakonkursowym, w tym przedstawienie wstępnej listy projektów pozakonkursowych w Strategii ZIT podlegających identyfikacji przez IZ RPO na etapie opiniowania Strategii ZIT przez IZ RPO, udział w wypracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów przez IZ RPO uwzględniających zapisy RPO – L2020, co najmniej w zakresie zgodności ze Strategią ZIT, ocena specyficzna projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT, zgłoszenie do IZ RPO gotowości do złożenia wniosków, prowadzenie monitoringu przygotowania projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT i przekazanie wyniku do IZ RPO;
 4. monitorowanie RPO-L2020, opracowywanie informacji oraz sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020;
 5. uczestniczenie w bieżącej aktualizacji OFIP RPO-L2020 w części dotyczącej IP ZIT oraz współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz konsultacji dokumentacji tworzonej w ramach i na potrzeby badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz (dokumentacja tworzona na potrzeby badań, analiz, ekspertyz, raporty oraz dokumentacja opracowana w ramach badań, analiz, ekspertyz), w zakresie określonym przez IZ RPO;
 6. opracowanie Instrukcji Wykonawczej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez IZ RPO, wraz ze ścieżką audytu;
 7. monitoring alokacji finansowej na realizację ZIT MOF ZG w ramach RPO-L2020;
 8. współpraca z koordynatorami gminnymi w zakresie realizacji mechanizmu ZIT;
 9. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zamówieniami biura, w szczególności realizowanymi w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014-2020.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-03-15 12:41:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-03-15 13:46:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-02 09:02:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »