ˆ

Wydział Funduszy Europejskich (FE)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Funduszy Europejskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-03-15 13:46:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


ul. Stary Rynek 1, II piętro ( Ratusz )
65-067 Zielona Góra
 
Sekretariat Wydziału 
ul. Stary Rynek 1, II piętro
 
 fax. (+48) 68 4783298
 
Zastępca naczelnika - Iwona Skowrońska
tel. (+48) 68 4783291
 
sekretariat – Katarzyna Makarska – pomoc administracyjna – tel. 68 47 83 290,
Monika Roszak – inspektor – tel. 68 47 83 294
Anna Siemaszko – główny specjalista – tel. 68 47 83 295
Rafał Jaworski – podinspektor – tel. 68 47 83 296
Wiesław Jendraszyk – inspektor – tel. 68 47 83 297
Czesław Fiedorowicz – główny specjalista – tel. 68 45 64 955
 

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Bożena Piwecka – kierownik Biura – tel. 68 47 83 292
Dominika Iwan – główny specjalista – tel. 68 47 83 293
Anna Adamska – inspektor – tel. 68 47 83 293
Dominika Śliwińska – Pawlak – główny specjalista – tel. 693 890 582
 Do głównego zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich należy inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów oraz współpraca z miastami partnerskimi i bliźniaczymi.
 
 
Do głównych zadań Wydziału Funduszy Europejskich należy:

1) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
2) współpraca z j.o.u. w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz rozliczaniu realizowanych projektów;
3) pomoc innym instytucjom miejskim oraz organizacjom pozarządowym w aplikowaniu o środki unijne oraz konsultowanie propozycji projektów przedstawianych przez j.o.u. i miejskie jednostki organizacyjne na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu;
3a) realizowanie zadań wynikających z odrębnego zarządzenia regulującego zasady wdrażania funduszy;
4) organizowanie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie inicjowania i realizacji projektów i innych wspólnych przedsięwzięć;
5) wspieranie zadań dotyczących polityki regionalnej, rozwoju lokalnego oraz integracji europejskiej;
6) udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów;
7) prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników urzędu w zakresie aplikowania i realizacji projektów europejskich;
8) prowadzenie obsługi zespołu ds. pozyskiwania środków Unii Europejskiej;
9) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 
« powrót do poprzedniej strony