ˆ

Wydział Funduszy Europejskich (FE)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Funduszy Europejskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-03-15 13:46:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
Zastępca naczelnika - Iwona Skowrońska
tel. (+48) 068 456 42 55
Sekretariat Wydziału ( II piętro ) pokój nr 210
tel., fax (+48) 068 456 42 55  
 
Do głównych zadań Wydziału Funduszy Europejskich należy:

1) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
2) współpraca z j.o.u. w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz rozliczaniu realizowanych projektów;
3) pomoc innym instytucjom miejskim oraz organizacjom pozarządowym w aplikowaniu o środki unijne oraz konsultowanie propozycji projektów przedstawianych przez j.o.u. i miejskie jednostki organizacyjne na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu;
3a) realizowanie zadań wynikających z odrębnego zarządzenia regulującego zasady wdrażania funduszy; 
4) organizowanie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie inicjowania i realizacji projektów i innych wspólnych przedsięwzięć;
5) wspieranie zadań dotyczących polityki regionalnej, rozwoju lokalnego oraz integracji europejskiej;
6) udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów;
7) prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników urzędu w zakresie aplikowania i realizacji projektów europejskich;
8) prowadzenie obsługi zespołu ds. pozyskiwania środków Unii Europejskiej;
9) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
« powrót do poprzedniej strony