ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 452 98 76
fax : (+48) 68 452 98 77
 
Godziny pracy wydziału:
pon. - 7.30 -16.00
wt. - czw. 7.30 -15.30
pt. - 7.30 -15.00
 
 
 
Naczelnik wydziału: Wioletta Grabowska
 
Sekretariat Wydziału
tel. (+48) 68 452 98 76
 
Informacja
tel: (+48) 68 452 98 71
tel: (+48) 68 452 98 62
tel: (+48) 68 452 98 64
REFERATY
 • Referat Przyznawania Świadczeń
 • Referat Realizacji Świadczeń
STANOWISKA
 
 • stanowisko ds. obsługi wydziału
 • stanowisko ds. koordynacji postępowań ws. o świadczenia
 • stanowiska ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
 
Zadania Wydziału - od 01.01.2022  r.
Do głównych zadań Wydziału Świadczeń Rodzinnych należy:
 
 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 2. wypłata świadczeń rodzinnych,  świadczeń wychowawczych oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznanych decyzją wydaną przez Wojewodę;
 3. naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna;
 4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw: o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 5. rozliczanie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 6. współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie ustalania okoliczności majach wpływ na uprawnienia do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 7. współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie dokonywania ustaleń, przekazywania i pozyskiwania informacji mających na celu skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych;
 8. współpraca z odpowiednimi instytucjami publicznymi w celu aktywizacji zawodowej  dłużników alimentacyjnych;
 9. występowanie z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego i do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji;
 10. przekazywanie do biur informacji gospodarczych informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 11. występowanie o egzekucję administracyjną nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz o egzekucję sądową należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 12. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 
 
 
 
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 

Wydział Świadczeń Rodzinnych  prowadzi rejestry archiwalne i bieżące osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w formie elektronicznej.
Z uwagi na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, informacja o rodzajach i kwotach wypłacanych świadczeń rodzinnych udzielana jest w oparciu o przepisy tej ustawy, tylko instytucjom, które na mocy przepisów tej ustawy i innych ustaw mogą wystąpic z takim zapytaniem (sądy, prokuratura, policja, jednostki realizujące wypłatę świadczeń w innych gminach, urząd marszałkowski itp.).
Zaświadczenia o pobieraniu świadczeń wydawane są na wniosek osoby która korzysta (bądź na wniosek osoby przez nią upoważnionej) na zasadach przewidzianych w przepisach KPA.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-23 09:18:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-23 09:19:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-04 11:22:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »