ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-23 09:16:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

ul. Artura Grottgera 7
65-415 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 47 51 823
fax: (+48) 68 47 51 830
email.:
 
Sekretariat wydziału -
tel.: (+48) 68 47 51 823
pokój nr 23, II p.
 
 
 
 
Kontakt
Andrzej Sokół
Naczelnik wydziału
tel. (+48) 68 47 51 822
 
REFERATY
 
 
 
Dowodów Osobistych
- parter
pokój nr 2
Kierownik referatu
Renata Żok
tel. (+48) 68 47 51 834
 
Przyjmowanie wniosków
pokój nr 3
tel. (+48) 68 47 51 836
 
Odbiór dokumentów
pokój nr 1
tel. (+48) 68 47 51 825
 
Stanowisko do spraw organizacyjnych
pokój nr 23
tel. (+48) 68 47 51 823
 
 
Ewidencji Ludności
- II piętro
pokój nr 28
Kierownik referatu
Małgorzata Ostrowska
tel. (+48) 68 47 51 828
 
Zameldowania
pokój nr 24
tel. (+48) 68 47 51 824
 
Udostępnianie danych
pokój nr 27
tel. (+48) 68 47 51 827
 
Postępowania administracyjne
pokój nr 26
tel. (+48) 68 47 51 826
 
 
Stanowisko ds. wojskowych i świadczeń na rzecz obrony
ul. Bohaterów Westerplatte 11, pokój 805
tel. (+48) 68 45 39 164 lub 45 39 165
fax. (+48) 68 45 39 163
 
 
  
 Do głównych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw związanych z:
 
- ewidencją ludności,
- dowodami osobistymi,
- rejestrem wyborców,
- zgromadzeniami publicznymi,
- repatriacją,
- kwalifikacją wojskową,
- świadczeniami na rzecz obrony.
 
 
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA


I. Rejestry
  1. Rejestr mieszkańców:
- zawiera  osoby zameldowane na pobyt stały  i czasowy na okres powyżej 3 miesięcy.
  1. Rejestr zamieszkania cudzoziemców:
- zawiera obywateli innych państw zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
  1. Rejestr wyborców: 
- zawiera  osoby zameldowane na pobyt stały w Zielonej Górze posiadające czynne prawo  
  wyborcze,
                - osoby zameldowane w innych miejscowościach lub nigdzie nie zameldowane wpisane do
                   rejestru na wniosek.
 
 
III. Archiwa i zbiory dokumentów:  
- koperty dowodowe osób zmarłych,
- koperty dowodowe osób, które otrzymały dowody osobiste,
- kartoteki ewidencji ludności prowadzone do 2004 roku.
 
 
IV. Udostępnianie danych i dokumentów
 
1. Dane z rejestru mieszkańców  i rejestru zamieszkana cudzoziemców udostępniane są na zasadach określonych w art. 46 i 47 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2016 r. poz.722 -  tekst jednolity),
    
- dane  udostępnia się sądom, organom  państwowym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne a innym podmiotom i osobom fizycznym po wykazaniu interesu prawnego lub za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 
- wniosek składa się na formularzu ustalonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu udzielania zgody na  udostępnianie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 836 – tekst jednolity),
 
2. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych prowadzonego centralnie udostępnia się na zasadach określonych  w  art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391 - tekst jednolity),
- dane  udostępnia się sądom, organom  państwowym a innym podmiotom i osobom fizycznym po   wykazaniu interesu prawnego lub za zgodą osoby, której dane dotyczą,
- wniosek składa się na formularzu ustalonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015  r.  poz. 1604 - tekst jednolity),
3.  Dokumentację  związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na zasadach określonych w art. 75   ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391 - tekst jednolity),
- dokumentację udostępnia się sadom, organom państwowym a innym podmiotom i osobom fizycznym po wykazaniu interesu prawnego,
- wniosek składa się na formularzu ustalonym  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1604 - tekst jednolity).
 
V. Opłaty
 
Wysokość pobieranych opłat i zwolnień reguluje:
 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((Dz. U. z 2015 r. poz. 783 - tekst jednolity z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1388 - tekst jednolity),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistym  (Dz.U. z 2016 r.  poz. 319 - tekst jednolity).
 
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony