ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-23 09:16:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

ul. Artura Grottgera 7
65-415 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 47 51 823
fax: (+48) 68 47 51 830
email.:
 
Sekretariat wydziału -
tel.: (+48) 68 47 51 823
pokój nr 23, II p.
 
 
 
 
Kontakt
Andrzej Sokół
Naczelnik wydziału
tel. (+48) 68 47 51 822
 
REFERATY
 
 
 
Dowodów Osobistych
- parter
pokój nr 2
Kierownik referatu
Renata Żok
tel. (+48) 68 47 51 834
 
Przyjmowanie wniosków
pokój nr 3
tel. (+48) 68 47 51 836
 
Odbiór dokumentów
pokój nr 1
tel. (+48) 68 47 51 825
 
Stanowisko do spraw organizacyjnych
pokój nr 23
tel. (+48) 68 47 51 823
 
 
Ewidencji Ludności
- II piętro
pokój nr 28
Kierownik referatu
Małgorzata Ostrowska
tel. (+48) 68 47 51 828
 
Zameldowania
pokój nr 24
tel. (+48) 68 47 51 824
 
Udostępnianie danych
pokój nr 27
tel. (+48) 68 47 51 827
 
Postępowania administracyjne
pokój nr 26
tel. (+48) 68 47 51 826
 
 
Stanowisko ds. wojskowych i świadczeń na rzecz obrony
ul. Bohaterów Westerplatte 11, pokój 805
tel. (+48) 68 45 39 164 lub 45 39 165
fax. (+48) 68 45 39 163
 
 
  
 Do głównych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw związanych z:
 
- ewidencją ludności,
- dowodami osobistymi,
- rejestrem wyborców,
- zgromadzeniami publicznymi,
- repatriacją,
- kwalifikacją wojskową,
- świadczeniami na rzecz obrony.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

I. Rejestry
1. Rejestr wyborców zawiera:
- osoby zameldowane na pobyt stały w Zielonej Górze posiadające czynne prawo wyborcze,
- osoby zameldowane w innych miejscowościach lub nigdzie nie zameldowane wpisane do rejestru na wniosek.
 
II. Ewidencje
1. Ewidencja ludności dotyczy:
- mieszkańców Zielonej Góry zameldowanych na pobyt stały i czasowy,
- byłych mieszkańców Zielonej Góry.
2. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych:
- zawiera dane i dokumenty gromadzone przy składaniu wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 
III. Archiwa
Archiwum kopert dowodowych osób zmarłych.
 
IV. Udostępnianie danych
- dane ze zbiorów dowodów osobistych i ewidencji ludności udostępniane są na zasadach określonych w art. 44 h ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./,
- wniosek składa się na formularzu ustalonym rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
/ Dz. U. Nr 214, poz. 1353 z późn. zm./
 
V. Opłaty
Wysokość pobieranych opłat i zwolnień reguluje:
 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298).
 
 
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony