ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ul. Artura Grottgera 7
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 945
fax: (+48) 68 32 47 781
email.:
 
USC w Zielonej Górze obsługuje mieszkańców miasta i gminy Zielona Góra oraz gminy Świdnica.
 
Godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
 
 • w poniedziałek w godz.: 7.30 - 16.00;
 • od wtorku do czwartku w godz.: 7.30 - 15.30;
 • w piątek w godz.: 7.30 – 15.00.
 • w sobotę w godz.: 8.00 – 12.00.
 
 Kierownictwo
 
Małgorzata Janecka – Kwiatkowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (+48) 68 45 64 944
 
Elżbieta Kaczmarek
Z-ca kierownika USC tel. (+48) 68 45 64 949
 
Ewelina Szczurek
Z-ca kierownika USC tel. (+48) 68 45 64 943
 
Magdalena Bobek
Z-ca kierownika USC tel. (+48) 68 45 64 945
 
STANOWISKA
 
stanowisko ds. rejestracji zmian w aktach stanu cywilnego, tel. (68) 45 64 949
stanowisko ds. rejestracji małżeństw cywilnych, tel. (68) 45 64 943, 949
stanowisko ds. rejestracji małżeństw wyznaniowych, tel. (68) 45 64 949
stanowisko ds. rejestracji urodzeń, tel. (68) 45 64 942
stanowisko ds. rejestracji zgonów, tel. (68) 45 64 946
stanowisko ds. organizacyjnych, tel. (68) 45 64 945
 
 
Zadania
 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób;
 3. realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk;
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego;
 5. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów;
 6. organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 7. współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 8. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Odpisy aktów stanu cywilnego zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ) może uzyskać:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
- sąd,
- prokurator,
- organy Administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
- osoby, które wykażą interes prawny,
- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
- osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego  może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
 
 
Opłaty:
 
- odpis skrócony – 22 zł
- wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł
- odpis zupełny – 33 zł
- pełnomocnictwo – 17 zł ( chyba, że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Zielonej Górze:
 • księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
Z rejestrów tych wydawane są:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
Rejestry i zasoby archiwalne USC w Zielonej Górze.

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze jest w chwili obecnej właściwym do sporządzania i przechowywania aktów stanu cywilnego, które dotyczą zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony) mających miejsce na terenie:
 • miasta Zielona Góra
 • gminy Zielona Góra
 • gminy Świdnica.
Okres przechowywania ksiąg stanu cywilnego w archiwum USC wynosi 100 lat. Roczniki starsze przekazywane są do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z siedzibą w  Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 67.
Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń i odpisów z przechowywanych zbiorów.
 
 
Krąg uprawnionych do otrzymywania danych w formie odpisów i zaświadczeń na podstawie art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami) został ograniczony do osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:
 • wstępnego (rodzice, dziadkowie),
 • zstępnego (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwa,
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego.
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Uprawnienia przysługują także sądom lub innym organom państwowym.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-22 15:42:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-22 15:43:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11 12:50:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »