ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

aleja Niepodległości 10,
65-048 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 47 51 851 / 45 64 945
fax: (+48) 68 32 47 781
email.:
 
USC w Zielonej Górze obsługuje mieszkańców miasta Zielona Góra oraz gminy Świdnica.
 
Obsługa interesantów odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu załatwienia sprawy
 
 
 
Godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
 
UWAGA! - nowe godziny pracy Urzędu Miasta Zielona Góra!!!
Informujemy, że od 12 grudnia 2022 r. URZĄD MIASTA będzie czynny od godz. 8.30 (godziny sobotnie pozostaja bez zmian).
Godziny zakończenia pracy pozostają bez zmian.
 
 • w poniedziałek w godz.: 7.30 - 16.00;
 • od wtorku do czwartku w godz.: 7.30 - 15.30;
 • w piątek w godz.: 7.30 – 15.00.
 • w sobotę w godz.: 8.00 – 12.00 - dyżur tylko rejestracja zgonów - aktualne!
 
 
 
Wnioski w sprawach wydania odpisów aktów stanu cywilnego można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Niepodległości 10, pok. 125, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo elektronicznej platformy usług administracji publicznej - adres urzędu: /umzg/SkrytkaESP
 
Wnioski w tej sprawie realizowane są w terminie 10 dni roboczych.
 
 
Kierownictwo
 
Małgorzata Janecka – Kwiatkowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (+48) 68 45 64 944
 
Mariola Gąsiorowska
Z-ca kierownika USC tel. (+48) 68 47 51 850
 
Beata Wojcińska
Z-ca kierownika USC tel. (+48) 68 45 64 949
 
Marta Wąsowicz
Z-ca kierownika USC tel. (+48) 68 45 64 943
 
 
 
STANOWISKA
stanowisko ds. rejestracji zmiany imion i nazwisk, tel. (68) 47 51 850,
stanowisko ds. rejestracji zmian w aktach stanu cywilnego, tel. (68) 47 51 850,
stanowisko ds. rejestracji małżeństw cywilnych, tel. (68) 45 64 943,
stanowisko ds. rejestracji małżeństw wyznaniowych, tel. (68) 45 64 943,
stanowisko ds. rejestracji urodzeń, tel. (68) 45 64 946, 946,
stanowisko ds. rejestracji zgonów, tel. (68) 45 64 942
stanowisko ds. organizacyjnych, tel. (68) 45 64 945 / 47 51 851
stanowisko ds. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, tel. (68) 45 65 941
 
 
Zadania
 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób;
 3. realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk;
 4. realizacja zadań w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego;
 5. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów;
 6. organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 7. współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 8. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378) wydaje się:
- osobie, której akt dotyczy;
- wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi;
- osobie, która wykaże w tym interes prawny;
- sądowi;
- prokuratorowi;
- organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny;
- oraz organom administracji publicznej jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
 
Wnioski można składać osobiście, pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
 
Opłaty:
 
- odpis skrócony – 22 zł
- wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł
- odpis zupełny – 33 zł
- pełnomocnictwo – 17 zł ( chyba, że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Zielonej Górze:
 • księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
Z rejestrów tych wydawane są:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
Rejestry i zasoby archiwalne USC w Zielonej Górze.

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze jest w chwili obecnej właściwym do sporządzania i przechowywania aktów stanu cywilnego, które dotyczą zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony) mających miejsce na terenie:
 • miasta Zielona Góra
 • gminy Świdnica.
Okres przechowywania ksiąg urodzeń w archiwum USC wynosi 100 lat, natomiast ksiąg małżeństw i zgonów wynosi 80 lat. Roczniki starsze przekazywane są do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z siedzibą w  Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 67.
Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń i odpisów z przechowywanych zbiorów.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-22 15:42:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-22 15:43:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 13:11:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
171078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »