ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

ul. Zachodnia 63 a
65-552 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 975
fax: (+48) 68 45 64 976
email:
 
Naczelnik: - Jarosław Skorulski
 
Z-ca naczelnika: - Lidia Gryko
tel. (+48) 68 45 64 975
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA
- Krzysztof Woźniak
ul. Długa 13
tel / fax    68 / 45 29 883
  
ZADANIA WYDZIAŁU
Do głównych zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należy:
 
 1. wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych, kształcenia ustawicznego i praktycznego, doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno - pedagogicznej, ośrodka dokształcania zawodowego, bursy szkolnej;
 2. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym;
 3. kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat;
 4. udzielanie pomocy materialnej uczniom;
 5. kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i ośrodkach;
 6. kierowanie młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 7. wykonywanie zadań organu prowadzącego wynikających z Karty Nauczyciela;
 8. nadzorowanie działalności żłobków miejskich, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promyk” i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
 9. koordynowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki, terapii i promocji zdrowia;
 10. prowadzenie spraw związanych z działalnością Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii;
 11. koordynowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym;
 12. koordynowanie zadań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w zakresie zatrudnienia socjalnego;
 13. współpraca i obsługa biurowa Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Zdrowia;
 14. prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 15. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 16. koordynacja realizacji zadań remontowych w podległych miejskich jednostkach organizacyjnych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro;
 17. pomoc, doradztwo i udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych miejskich jednostek organizacyjnych podległych lub koordynowanych przez wydział;
 18. prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia komunalnego w zakresie spraw prowadzonych przez wydział;
 19. współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 20. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
REJESTRY
1. Rejestr byłych pracowników oświaty z lat 1945-1993 pokój 208.
Sposób udostępniania danych: na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
 
EWIDENCJE
1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych pokój 314.
Sposób udostępniania danych: Ewidencja szkół i placówek niepublicznych dostępna jest na stronie internetowej miasta www.zielona-gora.pl
2. Ewidencja uczniów spełniających obowiązek nauki pokój 207
Sposób udostępniania danych: zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 
ARCHIWA
1. Archiwum dokumentacji medycznej ul. S. Wyszyńskiego 99, czynne we wtorek i czwartek w godz. 7- 9; tel. 3236886
Sposób udostępniania danych: zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 
 
 
Zarządzenie w sprawie regualaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-23 08:46:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-23 08:46:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Marszałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-23 15:04:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »