ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzule informacyjne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-27 09:37:51 przez Krzysztof Rutkowski

Akapit nr - brak tytułu

Tożsamość administratora

Administratorem jest:
Prezydent Miasta Zielona Góra, mający siedzibę w Zielonej Górze (65-424) przy ul. Podgórnej 22.

Dane kontaktowe administratora:

Z administratorem – Prezydentem Miasta Zielona Góra – można skontaktować się poprzez adres e-mail, platformę ePUAP lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe: Urząd Miasta Zielona Góra

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem bezpieczeństwa informacji można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa..

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować zadania ustawowe. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji sprawy.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony