ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-12 11:39:33 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr - brak tytułu

Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RD)
                                                siedziba biura: Urząd Miasta, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 
 
Z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji
i Zarządzania Drogami - Krzysztof Staniszewski
 
IV piętro
pok. 414
tel. 68 45 64 414
 
 
Do głównych zadań Biura Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy prowadzenie procedury w sprawach:
 
 • Zarządzania ruchem na drogach, w tym:
 rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 opracowywanie lub zlecanie opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.
 
 • Prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania
 • Wydawania zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny
 • Wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
 • Przeprowadzania okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • Przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Utrzymywania oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji świetlnej
 • Ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich
 • Wdrażania, utrzymania, rozwoju oraz nadzorowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)
 
Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– inspektor – pok. 304, tel. (68) 45 64 324
                                    – inspektor – pok. 304, tel. (68) 45 64 304
 
Wieloosobowe stanowisko ds. strefy płatnego parkowania:
– Biuro Obsługi Interesanta, parter stanowisko nr 1, tel. (68) 45 64 827
 
 - pok. 202, tel. (68) 45 64 202
 - pok. 202, tel. (68) 45 64 202
 - pok. 202, tel. (68) 45 64 202
 - pok. 202, tel. (68) 45 64 202 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony