ˆ

Warunki zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie dotyczącej: wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego oraz zmianie sposobu użytkowania z budynku produkcyjnego – piekarnia na budynek produkcyjny – montownia z częścią socjalno-biurową, na działce nr 898/2 oraz części działki nr 1374/2 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze.