ˆ

Warunki zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce  nr 716/7 obręb 0047 położonej przy ul. Ochla-Bociania w Zielonej Górze

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/59 obręb 0047 położonej przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy: dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/60 obręb 0047 położonej przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy:dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/58 obręb 0047 położonej przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o barku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA- budowia budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 289/14 obręb 0047 położonej przy ul. Ochla-Brzozowa w Zielonej Górze.