ˆ

Warunki zabudowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz o postanowieniu przedłużenia terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o warunkach zabudowy

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-23 08:18:01 przez Katarzyna Maślana

Akapit nr 1 - brak tytułu

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku produkcyjnego oraz zmiana sposobu użytkowania z budynku produkcyjnego – piekarnia na budynek produkcyjny – montownia z częścią socjalno-biurową na działkach nr 898/2 i 1374/2 obręb 0057 sołectwo Zawada

Akapit nr 2 - brak tytułu

DR- WZ.6730.280.2020.ED
              Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego oraz zmianie sposobu użytkowania z budynku produkcyjnego – piekarnia na budynek produkcyjny – montownia z częścią socjalno-biurową na działkach nr 898/2 i 1374/2 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze, do Ministra Klimatu i Środowiska, celem uzgodnienia.
          Jednocześnie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na oczekiwanie na dokonanie uzgodnień przez organa, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 22 marca 2021 r.
         Informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
         Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) organ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, na indywidualny wniosek strony.
            Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 68 454 46 42.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-23 08:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 08:18:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 08:18:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony