ˆ

Warunki zabudowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie dotyczącej: wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego oraz zmianie sposobu użytkowania z budynku produkcyjnego – piekarnia na budynek produkcyjny – montownia z częścią socjalno-biurową, na działce nr 898/2 oraz części działki nr 1374/2 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze.

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-12 13:35:51 przez Anna Winograd

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 11 stycznia 2021 r.
DR- WZ.6730.280.2020.ED
              rbbiwz
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 36 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego oraz zmianie sposobu użytkowania z budynku produkcyjnego – piekarnia na budynek produkcyjny – montownia z częścią socjalno-biurową, na działce nr 898/2 oraz części działki nr 1374/2 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze, w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających. Załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 11 lutego 2021r.               
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
 
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) organ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, na indywidualny wniosek strony.
 
W przypadku wątpliwości informacje można uzyskać w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zielonej Górze, tel. 68 454 46 68, e-mail: ).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 13:35:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Winograd
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 13:35:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Winograd
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12 13:35:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony