ˆ

Warunki zabudowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 339/24 obręb 0060 przy ul. Przylep-Potokowa w Zielonej Górze.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-24 00:34:24 przez Anna Winograd, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 17 listopada 2020 r.
DR- WZ.6730.246.2020.AM
              rbbiwz
 
OBWIESZCZENIE
 o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu wszczętym na wniosek ADW Sp. z o.o., w zakresie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 339/24 obręb 0060 przy ul. Przylep-Potokowa w Zielonej Górze.
            Z całością dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Miasta, Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 301, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 68 454 46 68.
Jednocześnie informuję, że po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja o warunkach zabudowy w powyższej sprawie.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) organ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, na indywidualny wniosek strony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-24 00:34:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Winograd
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-24 00:34:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Winograd
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24 00:34:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony