ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konkursy ofert - ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2016 roku w zakresie OCHRONY O PROMOCJI ZDROWIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2015 roku o godz. 15:00.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi zaprzyjaźnionymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferty nalży składać w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Stary Rynek 1, pok. 1 na II piętrze, 65-067 Zielona Góra, w terminie do dnia 27.01.2016 r., do godz. 15:00.

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań Miasta Zielona Góra z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na „ ..........” należy składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ul. Zachodniej 63a, pokój 306 ( lub 305) w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do godziny 15:00.

Nawigacja między stronami listy informacji