ˆ

Konkursy ofert - ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

W zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Nawigacja między stronami listy informacji