ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konkursy ofert - ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze partnerów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów do realizacji w formie Partnerstwa Lokalnego pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportu żużlowego i koszykówki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra na rok 2011 w zakresie sportu żużlowego i koszykówki.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w roku 2012 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferty należy składać w sekretariacie w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 309, w terminie do dnia 17 stycznia 2012 roku, do godz. 15.30.

W zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do zarządzenia.

Nawigacja między stronami listy informacji