ˆ

Konkursy ofert - ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2011 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, dnia 10 marca 2011 r.
UWAGA!
 
Informujemy, że konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2011 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi zostanie unieważniony.
 
 
 
 
 
Zadania w zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi mogą być wykonywane poprzez realizację w szczególności następujących przedsięwzięć: organizację międzynarodowych imprez kulturalno – oświatowych; współpracę dzieci i młodzieży w zakresie: partnerstwa szkół lub wymiany uczniów; ochrony środowiska; międzynarodowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz spotkań mających na celu upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki i tradycji; współpracę osób niepełnosprawnych.

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU PN. dobra DECYZJA - świetny FACH - pewna PRZYSZŁOŚĆ

Ogłoszenie o naborze partnerów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów do realizacji w formie Partnerstwa Lokalnego pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportu żużlowego i koszykówki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra na rok 2011 w zakresie sportu żużlowego i koszykówki.

Nawigacja między stronami listy informacji