ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rewitalizacja Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 - 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że w ramach rozpoczętych konsultacji społecznych projektu zmiany - Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022, zostaną zorganizowane: spacer studyjny i spotkanie z mieszkańcami

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pan Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza na spotkania konsultacyjne związane z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje Gminny Program Rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
22 marca 2016 o godz. 17:00 - aula w SP 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i sportowych przy ul. Wyspiańskiego - skierowana do mieszkańców, a w szczególności mieszkańców podobszaru B

Ważnym elementem procesu rewitalizacji Miasta Zielona Góra jest zebranie informacji na temat istotnych dla Państwa przedsięwzięć oraz opinii na temat Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym celu przygotowane zostały odpowiednie ankiety.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Akapit nr 1 - brak tytułu

do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra

Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza konkurs na projekt logo i hasła rewitalizacji miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin składania prac mija 5 lutego 2016 r. Nagrodą w konkursie jest tablet.

Badania potrzebne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Istotnym elementem powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji jest pozyskanie wiedzy na temat potrzeb rewitalizacyjnych w Zielonej Górze – temu również służy niniejsza ankieta. Jej wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania koncepcji programu, która będzie później dyskutowana w otwartych konsultacjach społecznych.