ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akty prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akty prawa ogólnego :
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 t.j.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
 
Akty prawa miejscowego :
 
UCHWAŁA NR  XIV.115.2015 r. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 kwietnia  2015 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
UCHWAŁA NR  XIV.109.2015 r. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w  sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
UCHWAŁA NR XIV.108.2015 r. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w  sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 
UCHWAŁA NR  XIV.107.2015 r. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 kwietnia 2015 r.   w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 
UCHWAŁA NR XIV.106.2015 r.   RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
 
UCHWAŁA NR XIII.73.2015 r.  RADY MIASTA  ZIELONA  GÓRA  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. 
 
UCHWAŁA NR V.17.2015 r.  PEŁNIĄCEGO  FUNKCJĘ  RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Łazarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Kraszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-11 14:29:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-11 14:32:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-11 14:38:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »