ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Prezentacja miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Miasto Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miasto Zielona Góra jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących na jego terenie.
Miasto wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym jako gmina o statusie miejskim, jak również zadania powiatu jako powiat grodzki (miasto na prawach powiatu).
 
 
Zadania Miasta- gminy o statusie miejskim
 • do zakresu działania miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;
 • do zadań własnych miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta, zwłaszcza wykonywanie zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych;
 • w szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  • miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  • lokalnego transportu zbiorowego;
  • ochrony zdrowia;
  • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
  • miejskiego budownictwa mieszkaniowego;
  • edukacji publicznej w zakresie szkół podstawowych i gimnazjów;
  • kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury;
  • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
  • targowisk i hal targowych;
  • zieleni miejskich i zadrzewień;
  • cmentarzy miejskich;
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;
  • utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
  • wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
  • promocji miasta;
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 • ustawy określają, które z zadań własnych mają charakter obowiązkowy;
 • miasto ma obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, jeśli nakazują to ustawy;
 • zadania z zakresu administracji rządowej miasto może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji;
 • miasto może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 • wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
  
 
Podstawa prawna
 • ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn. zm.)
 • ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592-tekst jednolity z późn. zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor BIP Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-28 12:26:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-28 12:26:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-22 08:57:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zadania Miasta - na prawach powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania miasta na prawach powiatu obejmują określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym