ˆ

2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Miejskie Przedszkole nr 21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrola kompleksowa za 2014 rok.

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji za 2014 rok oraz spraw organizacyjnych i kadrowych.

Nawigacja między stronami listy informacji