ˆ

Biuro Zamówień Publicznych (ZP)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biuro Zamówień Publicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-22 14:50:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Biuro Zamówień Publicznych
KIEROWNIK BIURA: AGNIESZKA WITRYLAK
IV piętro, pokój nr 406
tel. (+48) 068 45 64 406
Stanowiska ds. zamówień publicznych
IV piętro, pokoje numer: 407, 408
tel. (+48) 068 45 64 407 do 408
Stanowisko ds. obsługi biura (sekretariat )
IV piętro, pokój nr 407
tel. (+48) 068 45 64 419
fax (+48) 068 45 64 455
 
 
Zadania biura
Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy:
 
  1. przygotowywanie i koordynowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie Prawa zamówień publicznych;
  2. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Prawa zamówień publicznych;
  3. prowadzenie sprawozdawczości oraz ewidencji zamówień publicznych;
  4. udział w postępowaniach odwoławczych przed Urzędem Zamówień Publicznych;
  5. konsultacje w zakresie realizacji procedur udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne z wyłączeniem § 45 pkt 16a;
  6. współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
  7. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
Biuro Zamówień Publicznych udostępnia zainteresowanym niezbędne dokumenty nie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 tekst jednolity).
Forma udostępniania zgodna z ustawą "O dostępie do informacji publicznej" (Dz. U. z dnia 8 października 2001r.), przechowywanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie zasadami.
 
 
Link do zmian w poniższym regulaminie wewnętrznym
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umzielonagora/akty/0/4470/w_sprawie_regulaminu_zamowien_publicznych_i_zamowien/ Zarządzenie w sprawie regulaminu zamówień publicznych i zamówień
 

 
« powrót do poprzedniej strony