ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Biuro Dochodów Budżetowych (BD)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biuro Dochodów Budżetowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-06-01 14:03:02 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr - brak tytułu

Biuro Dochodów Budżetowych znajduje się w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy
       ul. Dąbrowskiego 41.
 
Zastępca Skarbnika Miasta ds. do spraw dochodów budżetowych
- Grażyna Kobus – pokój nr 203       
tel.(68) 47 55 675
faks: (+48) 68 475 56 60
e-mail:
 
 
 
 
 
 
 Biuro Dochodów Budżetowych i Opłat Lokalnych (DF-BD) realizuje zadania:
  1. własne miasta z zakresu windykacji należności pieniężnych przypadających miastu:
  1. dochody z mienia w tym w szczególności: sprzedaży nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem, dzierżawę nieruchomości, opłat za ustawienie reklam na gruntach miasta, opłat za trwały zarząd nieruchomości, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, opłat adiacenckich i planistycznych,
  2. innych niepodatkowych dochodów budżetowych w tym w szczególności: kary za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, zajęcie pasa drogowego, dzierżawy pasa drogowego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, umieszczenie obiektów i reklam w  pasie drogowym, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpady komunalne, udostępnienie danych osobowych, korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych Miasta, kary umowne, wycinka drzew i opłaty z tytułu ochrony środowiska.
  3. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej niepodatkowych dochodów budżetowych
    w zakresie sum depozytowych, w tym rozliczenia wpłat kartami płatniczymi oraz wpłat organów egzekucyjnych;
  4. opłaty targowej, opłaty skarbowej.
  1. zlecone miastu ustawami z zakresu windykacji należności pieniężnych Skarbu Państwa, z tytułów wymienionych w pkt 1.
 
 
 
            Referat Dochodów z Mienia
 
            Kierownik referatu – Grażyna Dworak - pokój nr 203, tel. (68) 45 44 675
 
     Pokój nr 202
     tel. (68) 47 55 695, 47 55 673, 45 44 673
 
Księgowość i windykacja dochodów z mienia, w tym opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, najem i dzierżawę gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawa własności, opłata planistyczna i adiacencka
 
 
 
Referatu Dochodów Budżetowych i Opłat Lokalnych
            Pokój  nr 200
            tel.(68) 45 44 674  i  (68) 47 55 676
 
Prowadzi sprawy związane z księgowaniem i windykacją  niepodatkowych dochodów budżetowych  w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy pasa drogowego, ,umieszczenie obiektów i reklam w  pasie drogowym, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpady komunalne, udostępnienie danych osobowych, korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych Miasta, kary umowne, wycinka drzew i opłaty z tytułu ochrony środowiska.
 
                     Pokój nr 209
                     tel.(68) 47 55 671 , (68) 45 44 671, (68) 47 55 672
 
Księgowanie i  windykacja  należności   za kary za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, opłata skarbowa
Wieloosobowe stanowisko ds. opłat dodatkowych w strefie płatnego parkowania 

  Pokój 201
  tel. (68) 47 55 679 i (68) 47 55 678
 
Prowadzi sprawy związane w szczególności:
 
- z wysyłaniem wezwań do zapłaty niezapłaconych opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie lub Podstrefie Płatnego Parkowania,
- z rozpatrywaniem odwołań dotyczących ww. zadań
« powrót do poprzedniej strony