ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Biuro Podatków Lokalnych (PO)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Podatków Lokalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik biura - Stanisław Szczepaniak
tel. 68 45 64 602
fax  68 45 64 655
 
 
 
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy publicznej – PO.I

pokój nr 501, tel. (68) 45 64 501
Prowadzi sprawy związane w szczególności:
 • z udzielaniem ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności pieniężnych;
 • z udzielaniem zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis i pomocy regionalnej.
 
 
 Referat Wymiaru Podatków  – PO.III
 
 • pokój nr 604, tel. (68) 45 64 604,
Podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości - garaże, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sprawozdawczości w tym zakresie, zwrot opłaty skarbowej.
 • pokój nr 604, tel. (68) 45 64 621
Podatek od nieruchomości od osób prawnych.
 • pokój nr 605, 607 tel. (68) 45 64 605, 45 64 607
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wszystkie nieruchomości z wyjątkiem lokali mieszkalnych i garaży.
Opłata targowa.
 • pokój nr 603, tel. (68) 45 64 603
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - lokale mieszkalne i garaże.
 
Pokój nr 601, tel. (68) 45 64 601
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - osoby fizyczne - Dzielnica Nowe Miasto
Podatek rolny, podatek leśny - osoby prawne
 
Referat Księgowości Podatków   – PO.II
Kierownik referatu – Piotr Nadolny - pokój nr 504, tel. (68) 45 64 504, 45 64 524 
 
 • pokój nr 502, 503 i 504, tel. (68) 45 64 503, 45 64 504, 45 64 502, 45 64 522
Księgowość i windykacja podatków  lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych.
 • kasy Urzędu Miasta Zielona Góra (parter), tel. (68) 45 64 838 - 842
 
 
 Do głównych zadań Biura Podatków Lokalnych należy:
 
 1. prowadzenie ewidencji i dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;
 2. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego na podstawie odrębnych przepisów;
 3. prowadzenie rachunkowości oraz windykacja podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego;
 4. opracowywanie prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat;
 5. opracowywanie informacji statystycznych w zakresie działania biura;
 6.  redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura;
 7.  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiazań podatkowych i niepodatkowych należności pieniężnych, w tym pomocy publicznej przedsiębiorcom.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

Referat Wymiaru Podatków
Ewidencje:
 • podatników:
 • podatku od nieruchomości osób fizycznych:
 • od garaży - (pok. 604),
 • od lokali mieszkalnych – (pok. 605, 607),
 • od gruntów dzierżawionych od Miasta – (pok. 601, 607),
 • od pozostałych nieruchomości – (pok. 605, 607),
 • podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej – (pok. 604),
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – (pok. 601),
 • podatku od środków transportowych – (pok. 604),
 
Rejestry:
 
 • przypisów i odpisów:
 • podatku od nieruchomości – (pok. 601, 603, 604, 605, 607),
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – (pok. 601),
 • opłaty targowej – (pok. 605),
 • podatku od środków transportowych – (pok. 604),
 • postanowień wydawanych w sprawie ulg i umorzeń z zakresu podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody Miasta, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe – (pok. 501),
 • wezwań wydawanych w sprawach podatków i opłat lokalnych – (pok. 601, 603, 604, 605, 607),
 • postanowień wydawanych w sprawach podatków i opłat lokalnych – (pok. 601, 603, 604, 605, 607),
 • kontroli podatkowych – (pok. 601, 603, 604, 605, 607),
 • zaświadczeń o figurowaniu w ewidencjach podatkowych – (pok. 601, 607),
 
 • odwołań od decyzji w sprawach:
 • podatku od nieruchomości – (pok. 601, 603, 604, 605, 607),
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – (pok. 601),
 • zmian stanu władania nieruchomościami – (pok. 601, 603, 604, 605, 607),
 
Udostępnianie:
 
 • Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz.800 tekst jednolity z późn. zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
 • Informacje zawarte w aktach spraw podatkowych udostępniane są organom i osobom wymienionym w art. 298 i art. 299 Ordynacji podatkowej.
 
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy publicznej - (pok. 501)
 
Rejestr:
 
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
 
Ewidencja:
 
 • wydawanych decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • wydawanych decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych,
 
Udostępnianie:
 
 • Wykazy dostępne na stronie: www.zielona-gora.pl – BIP, zaświadczenia - z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 
Referat Księgowości Podatków 
Ewidencje:
 
 • tytułów wykonawczych wg rodzajów podatków i opłat lokalnych - (pok. 502, 503, 504),
 • upomnień wg rodzajów podatków i opłat lokalnych - (pok. 502, 503, 504),
 • wniosków o wpis hipoteki (pok. 502, 503, 504),
 • zaświadczeń o zaleganiu i niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych – (pok. 502, 503),
 • postanowień o zarachowaniu wpłat i nadpłat wg rodzajów podatków i opłat lokalnych - (pok.502, 503, 504, KASY).
 
Udostępnianie:
 
 • Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. Nr 8, poz. 800 tekst jednolity z późn. zm.) indywidualne dane zawarte w aktach postępowania podatkowego i dokumentacji rachunkowej organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.
 • Informacje zawarte w aktach spraw podatkowych udostępniane są organom i osobom wymienionym w art. 298 i art. 299 Ordynacji podatkowej.
 
 
ARCHIWA:
 
 • archiwum zakładowe przy ul. Zachodniej 63a w Zielonej Górze.
 
NUMERY KONT BANKOWYCH
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-03-15 13:14:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-03-15 13:45:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29 12:40:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »