ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dziękujemy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bardzo serdecznie dziękujemy za aktywny udział mieszkańców w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Mamy nadzieję, że prezentowane informacje oraz dyskusje, które wywiązały się podczas tych spotkań, pozwoliły na zapoznanie się z założeniami tego programu i działań rewitalizacyjnych.

Nawigacja między stronami listy informacji