ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje w sprawie rewitalizacji Parku 1000 lecia

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 10 sierpnia w Parku Tysiąclecia odbyły się konsultacje społeczne dotyczące jego rewitalizacji. W obecności organizacji pozarządowych, mieszkańców i urzędników pani Agnieszka Kochańska – architekt krajobrazu, przedstawiła proponowane zmiany w koncepcji firmy Bud Cud, wynikające z uwag do przedmiotowej koncepcji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biura Ogrodnika Miejskiego Miasta Zielona Góra oraz analiz przeprowadzonych w oparciu o szczegółową inwentaryzację drzewostanu parkowego.

Nawigacja między stronami listy informacji