ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje Gminny Program Rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
22 marca 2016 o godz. 17:00 - aula w SP 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i sportowych przy ul. Wyspiańskiego - skierowana do mieszkańców, a w szczególności mieszkańców podobszaru B

Ważnym elementem procesu rewitalizacji Miasta Zielona Góra jest zebranie informacji na temat istotnych dla Państwa przedsięwzięć oraz opinii na temat Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym celu przygotowane zostały odpowiednie ankiety.

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące planowanego przebiegu południowej obwodnicy Zielonej Góry

Akapit nr 1 - brak tytułu

10 lutego, w ratuszu Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, wraz z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Przemysławem Hamerą przedstawili dwa warianty możliwego przebiegu południowej obwodnicy Zielonej Góry. Zostały one wybrane z pośród 5 możliwości przedstawionych kilka miesięcy temu oraz poddanych konsultacjom społecznym.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Akapit nr 1 - brak tytułu

do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI projektu uchwały z inicjatywy Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Zielona Góra.

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały podjęty przez Radę Miasta Zielona Góra w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra dla których wyznacza się następujący obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji