ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Biuro Urbanistyki i Planowania (PL)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biuro Urbanistyki Planowania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 14:38:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Kierownik Biura - Małgorzata Maśko-Horyza - pok. 806,
tel. (+48) 68 45 64 806


Do głównych zadań Biura Planowania Przestrzennego należy:
prowadzenie procedur związanych z realizacją zadań oraz polityki przestrzennej dotyczącej programów planistycznych o których mowa w strategii, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (Karty usługi publicznej - PN-04, PN-09):
 
 • - główny specjalista - pok. 809, tel. (+48) 68 45 64 859
 • - główny specjalista - pok. 809, tel. (+48) 68 45 64 819
 • - podinspektor - pok. 809, tel.(+48) 68 45 64 819
 • - podinspektor - pok. 809, tel. (+48) 68 45 64 859
 • - inspektor - pok. 809, tel. (+48) 68 45 64 809
 • - podinspektor - pok. 807, tel. (+48) 68 45 64 807
 • - inspektor - pok. 807, tel. (+48) 68 45 64 807

oraz procedury związane z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, zmianie decyzji o warunkach zabudowy, przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy (Karty usługi publicznej - PN-01, PN-05, PN-06, PN-07):
 
 • - inspektor - pok. 808 tel. (+48) 68 45 64 808
 • - inspektor - pok. 808 tel. (+48) 68 45 64 808

sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego i studium, wydawanie zaświadczeń o: przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym, zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego; zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego mpzp (Karty usługi publicznej - PN-02,PN-03, PN-08, PN-10 ):
 
 
 • - podinspektor - pok. 816 tel. (+48) 68 45 64 816
 • - inspektor - pok. 816, tel. (+48) 68 45 64 816

 
« powrót do poprzedniej strony