ˆ

Biuro Geodezji i Katastru

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Geodezji i Katastru

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Geodezji i Katastru
 
siedziba ul. Podgórna 22,  VII p.
Kierownik Biura i Geodeta Miejski
Mirosława Kaczała - pok. 713,
 
 
Do głównych zadań Biura Geodezji i Katastru należy:
 • prowadzenie ewidencji zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przygotowywanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • ewidencjonowanie materiałów przyjętych do zasobu,
 • koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali i udostępnianie danych z ewidencji,
 • podział nieruchomości, rozgraniczanie, scalanie ,
 • nazewnictwo ulic,
 • ustalanie numeracji porządkowej nieruchomości,
 • realizacja zadań związanych z geograficznym systemem informacyjnym.
http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/37/ - link co i jak załatwić w urzędzie? – Geodezja, ewidencja gruntów i budynków -Karty usługi publicznej –GE-01, GE-02, GE-03, GE-04, EW-80.
         Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ze stanowiskami do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
 
Kontakt
 •   - inspektor - pok. 710 tel. (+48) 68 45 64 710
 •  - inspektor - pok. 711  tel  (+48) 68 45 64 731
 •    - inspektor - pok. 710 tel. (+48) 68 45 64 709
 • I.Szklarz-@um.zielona-gora.pl - inspektor - pok. 711 tel. (+48) 68 45 64 711
 •  - inspektor - pok. 712  tel  (+48) 68 45 64 712
 •  – inspektor pok. 714, (+48) 68 45 64 714
 •  – inspektor, pok. 714, (+48) 68 45 64 714
 •  - referent, pok. 717, (+48) 68 45 64 717
 •  - prac. interw., pok. 717, (+48) 68 45 64 717
 • – podinspektor, pok. 712 tel. (+48) 68 45 64 712
 • - podinspektor, pok. 711 tel. (+48) 68 45 64 711
      Stanowiska do spraw ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Zielona Góra:
 •   - główny specjalista - pok. 704 tel. (+48) 68 45 64 704
 •   - podinspektor - pok. 704 tel. (+48) 68 45 64 704
 •   – inspektor  - pok. 704 tel. (+48) 68 45 64 724
 •   - główny specjalista - pok. 705 tel. (+48) 68 45 64 705
 •   - inspektor - pok. 705 tel. (+48) 68 45 64 705
 •   - główny specjalista - pok. 706 tel. (+48) 68 45 64 706
 •  - podinspektor - pok. 706 tel. (+48) 68 45 64 726
 •  - inspektor - pok. 706 tel. (+48) 68 45 64 706
 
                   Samodzielne stanowiska do spraw Geograficznego Systemu Informacyjnego:
 •   - główny specjalista - pok. 705a tel. (+48) 68 45 64 720

Zakup map i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego może nastąpić bezpośrednio w biurze GE po złożeniu wniosku i dokonanej wpłaty zgodnie z dokumentem obliczenia opłaty.
 
Zasady udostępniania danych
Dane udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne - (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 j.t .z póżn.zm.), oraz z przepisami wykonawczymi.

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t.), o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor BIP Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor BIP Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 13:34:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 13:34:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 12:14:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »