ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Biuro Audytu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Audytu

Akapit nr 1 - brak tytułu

  
ul. Bohaterów Westerplatte 23
pokój 122
 
 
 
KONTAKT

Konrad Witrylak
Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta
tel. (+48) 68 45 64 105
ul. Podgórna 22
pokój nr 105
 
Sowiński      Henryk          tel. 68      320 79 42
Kapnik         Marzena        tel. 68      320 79 42
Wołoszyn     Marzena       tel. 68     320 79 39  
Jamroz         Beata            tel. 68     320 79 42 
Trymbulak    Iwona           tel. 68     320 79 39  
Derbis         Małgorzata     tel. 68     320 79 42   
 
ZADANIA BIURA
 
Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego (AD.I) należy w szczególności:
 1. przygotowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka;
 2. opracowywanie programów zadań audytowych;
 3. realizowanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz regulaminem działalności audytora wewnętrznego;
 4. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
 5. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przedstawiając w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego;
 6. sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 7. przeprowadzanie czynności sprawdzających, dokonując oceny zastosowania uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego;
 8. przesyłanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej między innymi:
  1. planu audytu wewnętrznego,
  2. sprawozdania rocznego z realizacji planu audytu wewnętrznego,
  3. sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
 Regulamin działalności audytora wewnętrznego określający w szczególności zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego określa odrębne zarządzenie.
 
Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. kontroli (AD.II) należy
w szczególności:
 1. przygotowywanie rocznego planu kontroli;
 2. przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych zgodnie
  z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych oraz regulaminem działalności kontrolnej;
 3. sporządzanie wystąpień pokontrolnych;
 4. opracowywanie informacji i analiz na podstawie przeprowadzonych kontroli;
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planu kontroli;
 6. przesyłanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej między innymi:
 1. wystąpień pokontrolnych,
 2. rocznego planu kontroli,
 3. sprawozdania z wykonania planu kontroli.
 Regulamin działalności kontrolnej określający w szczególności zasady i tryb przeprowadzania kontroli określa odrębne zarządzenie.
 
Jeśli w trakcie przeprowadzania zadań audytowych lub kontrolnych pracownicy AD dostrzegą znamiona czynów, które w ich ocenie kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, mają obowiązek poinformować o tym fakcie kierownika AD, który powiadamia właściwe organy.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Biuro Audytu Urzędu Miasta prowadzi dwa rejestry:
Udostępnianie danych odbywa się w siedzibie Biura na pisemny wniosek zainteresowanej strony.
 
- Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli;
- Rejestr upoważnień do przeprowadzenia adudytu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-22 14:02:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-22 14:03:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-26 07:31:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »