ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI projektu uchwały z inicjatywy Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Zielona Góra.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 252.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2012