ˆ

2012

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Miejskie Przedszkole nr 13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrola kompleksowa za 2011 rok.
Termin kontroli: 22.03.2012 r. - 26.04.2012 r. (z przerwą w dniach:
28.03.2012 r., 05-06.04.2012 r., 16.04.2012 r. oraz 25.04.2012 r.)
 

Żłobek Miejski nr 1

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kontrola kompleksowa za 2011 rok.
Termin kontroli: 27.02.2012 r. - 15.03.2012 r.

Zespół Szkół Ekologicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kontrola kompleksowa za 2011 rok.
Termin kontroli: 12.01.2012 r. - 17.02.2012 r. (z przerwą w dniach 18-24.01.2012 r., 27-29.01.2012 r. oraz 08-12.02.2012 r.)

Żłobek Miejski nr 7

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kontrola kompleksowa za 2011 rok.
Termin kontroli: 01.02.2012 r. - 22.02.2012 r. (z przerwą w dniach: 09-10.02.2012 r.)

Żłobek Miejski nr 4

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kontrola kompleksowa za 2011 rok.
Termin kontroli: 02.02.2012 r. - 23.02.2012 r. (z przerwą w dniach: 09-10.02.2012 r.)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kontrola kompleksowa za 2011 rok.
Termin kontroli: 16.01.2012 r. - 17.02.2012 r. (z przerwą w dniach 20 i 30.01.2012 r. oraz 7, 9 i 10.02.2012 r.)

Nawigacja między stronami listy informacji