ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dla wyborców

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Junke
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Junke
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-27 11:35:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Junke
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-27 11:36:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Junke
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01 08:27:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Wybory odbędą się w dniu
25 października 2015 r. w godzinach 7.00-21.00

Zielona Góra należy do 8 okręgu wyborczego obejmującego województwo lubuskie. Z okręgu zostanie wybranych dwunastu (12) posłów. W wyborach do Senatu miasto Zielona Góra tworzy jeden okręg wyborczy nr 20 z powiatami zielonogórskim, świebodzińskim i krośnieńskim. Z okręgu zostanie wybrany jeden senator.

W spisach wyborców zostaną ujęci z urzędu stali mieszkańcy, to jest osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców na wniosek na podstawie decyzji Prezydenta Miasta. Wyborcy przebywający czasowo mogą wystąpić z wnioskiem o dopisanie do spisu w miejscu faktycznego pobytu.

Osoby planujące wyjazd w dniu głosowana mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie zaświadczenia można głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, a osoby niepełnosprawne i wieku powyżej 75 lat również za pośrednictwem pełnomocnika.

Sprawy wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisów, głosowania korespondencyjnego, głosowania za pośrednictwem pełnomocnika załatwiane są w Wydziale Spraw Obywatelskich, ulica Grottgera 7. W podanym wydziale można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad udziału w głosowaniu, lokali wyborczych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarówno osobiście jak i telefonicznie pod numerami 68 47 51 822, 68 47 51 823 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Sokół
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Sokół
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-07 08:08:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-07 08:09:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-07 08:10:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spis wyborców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Prezydenta Miasta Zielona Góra o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Osoby zameldowane na stałe w Zielonej Górze mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na terenie miasta.

Głosowanie w kraju

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Głosowanie za granicą

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Za pośrednictwem pełnomocnika może głosować wyborca, który ukończył 75 lat; posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby planujące pobyt w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania mogą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju i za granicą oraz na polskim statku morskim.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady głosowania korespondencyjnego. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie

Referendum ogólnokrajowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.
 
Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone
6 września 2015 r. w godzinach 6.00-22.00
 
Podczas referendum zostaną postawione trzy pytania:
  1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
  2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
  3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 318)

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 6.00-22.00, w tych samych lokalach wyborczych jak w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W spisach wyborców ujmowani są z urzędu stali mieszkańcy, to jest osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców na wniosek na podstawie decyzji Prezydenta Miasta.

Wyborcy przebywający czasowo mogą wystąpić z wnioskiem o dopisanie do spisu w miejscu faktycznego pobytu.

Osoby planujące wyjazd w dniu głosowana mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie zaświadczenia można głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, a osoby niepełnosprawne i wieku powyżej 75 lat również za pośrednictwem pełnomocnika.

Sprawy wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisów, głosowania korespondencyjnego, głosowania za pośrednictwem pełnomocnika załatwiane są Wydziale Spraw Obywatelskich, ulica Grottgera 7. W podanym wydziale można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad udziału w głosowaniu, lokali wyborczych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarówno osobiście jak i telefonicznie pod numerami 68 47 51 822, 68 47 51 823 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Ostrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Ostrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-23 13:24:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-23 13:24:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-07 07:55:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sporządzenie spisu wyborców

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 sierpnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Za pośrednictwem pełnomocnika może głosować wyborca, który ukończył 75 lat; posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej.

Dopisanie do spisu wyborców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin składania wniosków - do 1 września 2015 r.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Osoby planujące pobyt w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania mogą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Głosowanie korespondencyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady głosowania korespondencyjnego. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie

Głosowanie w kraju

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.