ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-03-09 14:20:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Miasta Zielona Góra udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) Urząd Miasta Zielona Góra zapewnia możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania.
 
 
 
 
Jak złożyć wniosek ?
W celu złożenia elektronicznego wniosku dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP możesz, skorzystać z KATALOGU SPRAW zawierającego sprawy posegregowane TEMATYCZNIE, których dotyczą.
 

 
 

Do złożenia elektronicznego wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.W przypadku interesanta idywidualnego zaleca się uzyskanie PROFILU ZAUFANEGO, który jest podpisem elektronicznym wykorzystywanym na platformie ePUAP.

W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ePUAPie czyli należy zarejestrować się w systemie.

Po założeniu konta, użytkownik może zalogować się do systemu. Istnieje możliwość edycji parametrów konta, jak również wyświetlenie uprawnień. Możliwe jest usunięcie konta z systemu.
Zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu lub zaufanego profilu mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia w postaci elektronicznej.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo automatycznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego.
 
            W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
 
            Na podstawie § 13 ust.1 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 z późn zm.) w przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta  Zielona Góra poświadczenie przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny.
 
Pomoc dla użytkownika systemu ePUAP

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony