ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-03-09 14:20:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. /o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne/ (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r.w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. nr 200, poz. 1651) pragniemy poinformować, iż Urząd Miasta Zielona Góra uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
 


 
Jak złożyć wniosek ?
W celu złożenia elektronicznego wniosku dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP możesz, skorzystać z KATALOGU SPRAW zawierającego sprawy posegregowane TEMATYCZNIE, których dotyczą.
 


 

Do złożenia elektronicznego wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.W przypadku interesanta idywidualnego zaleca się uzyskanie PROFILU ZAUFANEGO, który jest podpisem elektronicznym wykorzystywanym na platformie ePUAP.

W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ePUAPie czyli należy zarejestrować się w systemie.

Po założeniu konta, użytkownik może zalogować się do systemu. Istnieje możliwość edycji parametrów konta, jak również wyświetlenie uprawnień. Możliwe jest usunięcie konta z systemu.
Zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu lub zaufanego profilu mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia w postaci elektronicznej.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo automatycznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Pomoc dla użytkownika systemu ePUAP

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony