ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-03-09 14:20:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. /o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne/ (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r.w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. nr 200, poz. 1651) pragniemy poinformować, iż Urząd Miasta Zielona Góra uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
 
 
Pisma ogólne
 
Działalność gospodarcza
 
Zezwolenia
 
Rejestr wyborców
 
Zgromadzenia publiczne
 
Planowanie przestrzenne
 
Geodezja i kartografia
 
 
Ochrona środowiska
 
Miejski Konserwator Zabytków
 
Jak złożyć wniosek ?
W celu złożenia elektronicznego wniosku dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP możesz, skorzystać z katalogu zdarzeń życiowych zawierającego sprawy posegregowane wg konkretnych sytuacji życiowych, których dotyczą.
Jeśli znasz dokładną nazwę sprawy, możesz ją znaleźć na alfabetycznej liście spraw lub wpisać jej nazwę w pole wyszukiwania na górze strony.
Możesz również znaleźć sprawę w katalogu tematycznym spraw lub według podziału terytorialnego.

Do złożenia elektronicznego wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.

W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ePUAPie czyli zarejestrowanie się w systemie.

Po założeniu konta, użytkownik może zalogować się do systemu. Istnieje możliwość edycji parametrów konta, jak również wyświetlenie uprawnień. Możliwe jest usunięcie konta z systemu.
Zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu lub zaufanego profilu mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia w postaci elektronicznej.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo automatycznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Pomoc dla użytkownika systemu ePUAP

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony