ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

e-Urząd

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wnoszenie pism do Urzędu w postaci elektronicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-22 13:32:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wnoszenie pism w postaci elektronicznej
 
Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.
 
Podanie powinno zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby, od której pochodzi,
- jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej,
- żądanie
- oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
Pisma utrwalone w postaci elektronicznej i przesyłane do urzędu opatruje się:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC,
- podpisem zaufanym
- albo podpisem osobistym.
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej:
/umzg/SkrytkaESP
 
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażony w megabajtach, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
 
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT,
XML,
PDF, XPS,
CSV,
XLS, XLSX, ODS,
PPT, PPTX, ODP,
GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG,
GEOTIFF,
WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV, DWG, DWF, DXF, DGN, JP2, ZIP, TAR, GZ (GZIP), 7Z, HTML, XHTML.
 
Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny i urzędowe poświadczenie odbioru
 
Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0, płyta CD/CD-RW płyta DVD/DVD-RW.
 
Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to
- pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0, płyta CD/CD-RW, płyta DVD/DVD-RW.
- nośnik danych dostarczany przez doręczającego
 
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta
 
adres: 
 
Pisma skierowane na ogólny adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.
 
Wymagania dla pisma wniesionego za pomocą poczty elektronicznej:
  1. musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
  2. maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,
  3. format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 z późn zm.)
 
Uwaga!
Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
 
« powrót do poprzedniej strony