ˆ

e-Urząd

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wnoszenie pism do Urzędu w postaci elektronicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-22 13:32:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, mogą być wnoszone do urzędu w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP (art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)
Więcej informacji:  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Skargi i wnioski w formie elektronicznej można wnosić za pomocą poczty elektronicznej (§ 5 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)
adres: 
 
Petycje w formie elektronicznej można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej
adres:
Może być ona opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ustawy o petycjach)
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.zm.)
adres:
 
 
Udostępnia się ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta
adres: 
 
Uwaga!
Pisma skierowane na ogólny adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.
W przypadku gdy w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny, przesyłki złożone w ten sposób uważa się za wniesione nieskutecznie.

Wymagania dla pisma wniesionego za pomocą poczty elektronicznej:
  1. musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
  2. maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,
  3. format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 z późn zm.)
 
« powrót do poprzedniej strony