ˆ

e-Urząd

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obsługa interesantów przy pomocy sieci teleinformatycznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-22 13:32:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

SPOSÓB WNOSZENIA PODAŃ (ŻĄDANIA, WYJAŚNIENIA, ODWOŁANIA, ZAŻALENIA ) ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ
 
Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone również za pomocą poczty elektronicznej.
 
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (dotyczących m. in. opłaty skarbowej, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, odpadów, itp.).
 
Na adres:
oraz adresy umieszczone na stronach poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Zielona Góra.
 
Dla osób nieposiadających własnych kont poczty elektronicznej chcących przesłać drogą internetową uwagi lub komentarze dotyczących funkcjonowania Miasta i Urzędu Miasta przygotowaliśmy specjalny uproszczony formularz internetowy zainstalowany pod poniższym adresem:
Ponadto drogą internetową możecie Państwo sprawdzić status załatwianych przez Was spraw oraz osobno status przygotowania dowodu osobistego i status przygotowania dowodu rejestracyjnego, a także prawa jazdy.
Poniżej odsyłacze do wyżej wymienionych wyszukiwarek:

Wnioski internetowe


Dane osobowe z formularzy przesyłane są bezpiecznym łączem SSL (szyfrowanie 128bit).

« powrót do poprzedniej strony