ˆ

Zamówienia do 130 tys. zł.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania ofert na usługi biegłego rewidenta

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Funduszy Europejskich – Biuro ZIT, poszukuje wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z opisem załączonym w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam do złożenia ofert na dostawę do siedziby Biura ZIT w wydziale Funduszy Europejskich materiałów promocyjnych i informacyjnych (notesy, długopisy, nośniki danych - pendrive'y) oraz kalendarzy książkowych - w formacie B5., wg zestawienia ispecyfikacji przedstawionej
UWAGA ZMIANA SPECYFIKACJI

Zapytanie ofertowe: Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), zaprasza do złożenia propozycji ofertowej do 30.000 €.

Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych i wyposażenia na komunalnych placach zabaw zlokalizowanych w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na wykonanie zadania, którego wartość nie przekracza 30.000,00 €.

Nawigacja między stronami listy informacji