ˆ

Informacje o stanie środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020"

Nawigacja między stronami listy informacji