ˆ

Skarbnik Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skarbnik Miasta

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Regina Renc
SKARBNIK MIASTA
Pokój: 609 (+48) 68 45 64 609
 
 
 
 
Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym specjalność Gospodarka Miejska na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1983 r.).
 
Absolwentka: Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ( 1983 r.) i Studiów Podyplomowych UZ i NBP ‘’Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro’’ (2010 r.).
Certyfikat księgowy nr 2883/2003 uzyskała w 2003 r.
 
W 1991 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta w Wydziale Finansowym od stanowiska kierownika referatu przechodząc przez kolejne stanowiska naczelnika wydziału i zastępcy Skarbnika Miasta.
 
Skarbnik Miasta wykonuje głównie zadania wynikające z przepisów o finansach publicznych, samorządzie gminnym, powiatowym, a w szczególności:
 
 1. kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 2. kontrasygnuje czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, jak również udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji.
   
  Ponadto Skarbnik Miasta nadzoruje m. in.:
   
 3. wieloletnie planowanie finansowe, w tym przygotowanie Wieloletniej Prognozy finansowej z opracowywaniem prognozy kwoty długu publicznego;
 4. przygotowanie projektu budżetu miasta i jego zmian;
 5. zarządzania długiem, lokowanie wolnych środków pieniężnych w bankach;
 6. prowadzenie księgowości finansowej, ewidencji i sprawozdawczości budżetu Miasta;
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości Urzędu Miasta, regulowanie zobowiązań zgodnie z planem finansowym Urzędu Miasta;
 8. wymiaru podatków i opłat, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecznictwa; podatkowego oraz kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania
 9. centralizację rozliczania przez miasto podatku od towarów i usług;
 10. prowadzenie windykacji należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych;
 11. udzielanie pomocy w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 12. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwym jest Prezydent Miasta;
 13. kreowanie polityki rachunkowości miasta;
   
   
    Skarbnik Miasta wykonuje zadania przy pomocy Departamentu Finansowego, którym kieruje, nadzorując pracę:
   
 14. Biura Budżetu i Rachunkowości;
 15. Biura Podatków Lokalnych;
 16. Biura Dochodów Budżetowych;
 17. Biura Egzekucji Administracyjnej.
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-02 11:49:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-02 11:49:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19 07:38:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »