ˆ

Obwieszczenia Prezydenta Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zielona Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra”

OBWIESZCZENIE NR 1.2014 w sprawie przymusowego przeprowadzenia akcji tępienia szczurów.

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. 2013. poz. 267.), podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia w części decyzji ostatecznej nr 5/11 Prezydenta Miasta Zielona Góra, z dnia  25 października 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Wrocławskiej, Jagodowej i Karowej wraz z istniejącą infrastrukturą, łączących osiedle Jędrzychów z osiedlem Racula i dzielnicą Kisielin w Zielonej Górze, w zakresie dotyczącym działki nr 107 w obrębie 33.

OBWIESZCZENIE NR 1/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra

OBWIESZCZENIE NR 2/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przymusowego przeprowadzenia akcji tępienia szczurów.

OBWIESZCZENIE NR 3/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra.

OBWIESZCZENIE NR 5/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.

OBWIESZCZENIE NR 1/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra

OBWIESZCZENIE NR 2/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.

OBWIESZCZENIE NR 1/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przymusowego przeprowadzenia akcji tępienia szczurów.

OBWIESZCZENIE NR 2/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.

OBWIESZCZENIE NR 4/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.

OBWIESZCZENIE NR 6/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 października 2006 r. w sprawie przymusowego przeprowadzenia akcji tępienia szczurów

OBWIESZCZENIE NR 7/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 października 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.

OBWIESZCZENIE NR 5/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra.

OBWIESZCZENIE NR 4/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniach.

OBWIESZCZENIE NR 3/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu.

OBWIESZCZENIE NR 2/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra

OBWIESZCZENIE NR 1/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra