ˆ

Projekty uchwał, konsultacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.

Nawigacja między stronami listy informacji