ˆ

Obwieszczenia Rady Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XI/1/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE NR XI/1/07
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
 
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
 
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 - tekst jednolity) w związku z § 24 uchwały nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2007 r. Statutu Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz. 1200 z późn zm.1) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr XVI/141/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 89 poz.1287) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr LXXIII/661/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2006 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Nr XVI/141/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 82, poz. 708);
2) wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 czerwca 2007r. sygn. akt II SA/Go 340/07.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i 3 uchwały nr LXXIII/661/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2006 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Nr XVI/141/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim ( Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 82, poz. 708), które stanowią:
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.”
 
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Danielak
 
1 Uchwała zmieniona uchwałą nr LXVI/589/06 z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 54, poz. 1191).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miasta Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miasta Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-10 14:19:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-10 14:58:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-13 15:42:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LXXI/3/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE NR LXXI/3/06
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
 
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
 
o sprostowaniu błędu.
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 – tekst jednolity z późn. zm. ) w uchwale z dnia 30 maja 2006 r. Nr LXVI/590/06 Rady Miasta Zielona Góra w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra w § 103 pkt 11 prostuje się błąd polegający na oznaczeniu numeru uchwały: zamiast „XXIX/114/96” powinno być „XXIX/214/96”.
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Domaszewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-09-11 14:39:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-09-11 14:39:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-13 15:42:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LXVI/2/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE NR LXVI/2/06
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA


z dnia 30 maja 2006 r.


o sprostowaniu błędu w uchwale.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 - tekst jednolity z późn. zm. ) w uchwale z dnia 27 kwietnia 2004 r. Nr XXIV/214/04 Rady Miasta Zielona Góra w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 3 września 2004 r. Nr 64, poz. 1061) w § 8 ust. 16 prostuje się błąd polegający na pominięciu spójnika: zamiast „usług handlu” powinno być „usług i handlu”.Wiceprzewodnicząca Rady

Jadwiga Błoch

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-07-20 10:47:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-07-20 10:48:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-13 15:42:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LXVI/1/06

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE NR LXVI/1/06
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 maja 2006 r.


o sprostowaniu błędu w uchwale.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 - tekst jednolity z późn. zm. ) w uchwale z dnia 30 listopada 1999 r. Nr XIX/218/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 29 maja 2000 r. Nr 10, poz. 108) w § 1 ust. 1 oraz w § 5 prostuje się błąd polegający na oznaczeniu numeru uchwały: zamiast „XIII/124/91” powinno być „XIII/142/91”.

Wiceprzewodnicząca Rady

Jadwiga Błoch

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-07-20 10:43:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-07-20 10:44:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-13 15:42:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »